2020 TEŞVİK YÖNETMELİĞİ ve KONGRE YAYIN SÜRECİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ

Değeri katılımcımız, bilindiği üzere 16 Ocak 2020 tarihinde yeni akademik teşvik yönetmeliği yayınlanmıştır. Gerek kongre çağrımızın yapıldığı dönemde ve gerekse de kongre hazırlık sürecinde eski yönetmelik hükümleri yürürlükteydi ve o dönemdeki hükümlere göre bir kongrenin akademik teşvik kapsamında sayılabilmesi için 5 farklı ülkeden bilim insanın kongreye katılarak sözlü sunum yapması yeterli idi. Ancak yeni yönetmelik hükümlerine göre yurt içinde ya da yurt dışında düzenlenen bir kongrenin teşvik kapsamında olabilmesi için katılımcıların yarıdan fazlasının yabancı olması ve bu yabancı katılımcıların da en az 5 farklı ülkeden olması gerekmektedir. Kongremize 6 ülkeden akademisyen ve araştırmacılar iştirak etmesine rağmen toplam katılımcı sayımızın yarısından daha azı yabancı olduğun için (Bu şartın karşılanabilmesi için öncelikle ülkenin bilimsel anlamda cazibe merkezi haline getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu şartı geçtiğimiz yıl üniversitelerin düzenlediği kongreler de karşılayamamaktadır) tam metinlerinizin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması halinde 2021 yılındaki teşvik başvurularında (2021 yılında teşvik yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik olacağı konusunda herhangi bir öngörümüz bulunmamaktadır) geçerli olmayacaktır.  Öteki taraftan kongremiz uluslararası akreditasyona sahip olduğu için ISBN'li kongre kitabında yayınlanan tam metinlerinizi doçentlik başvuruları dahil tüm akademik kategorilerde (öğretim üyeliği/görevliliğine atama, profesörlük kadrolarına atanma gibi) kullanabilirsiniz.